Σχετικά με το πρόγραμμα

EDDIS – Ένα ψηφιακό πρόγραμμα για τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το έργο EDDIS, αναπτύσσει υλικό ψηφιακής μάθησης σχετικά με τη σεξουαλική υγεία και αγωγή στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η δημιουργία του υλικού αυτού θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με μαθητές, δασκάλους και ειδικούς/εμπειρογνώμονες σε θέματα σεξουαλικής αγωγής από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: Φινλανδία, Ελλάδα, Λιθουανία και Πορτογαλία.

Βασικός σκοπός είναι να αυξηθούν οι βασικές γνώσεις σχετικά με τη σεξουαλική υγεία και τη σεξουαλικότητα στους νέους ηλικίας 13-16 ετών.

Οι τρεις κύριοι στόχοι του έργου EDDIS είναι:

  1. Να αναγνωριστούν οι ανάγκες πληροφόρησης των νέων σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή και οι ουσιαστικοί τρόποι μάθησης σχετικά με τη σεξουαλικότητα.
  2. Να εμπλακούν οι νέοι στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τη σεξουαλική υγεία.
  3. Να αναπτυχθεί μια ενιαία πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή για τους ευρωπαίους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αποτέλεσμα του έργου EDDIS είναι να αποκτήσουν οι μαθητές ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό εργαλείο ενημέρωσης για θέματα σχετικά με τη σεξουαλική υγεία που θα τους βοηθήσει ουσιαστικά στο να επιτύχουν μια καλύτερη σεξουαλική υγεία. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες υγείας θα επωφεληθούν από νέες μεθόδους και εργαλεία μάθησης.

 

Φωτογραφίες: