Projektista

EDDIS – Digitaalinen ohjelma seksualiterveyden edistämiseen

EDDIS projekti kehittää digitaalista opetusmateriaalia seksuaaliterveyden edistämiseen yläkouluille. Kehitystyöhön osallistuu yläkouluikäisiä nuoria, opettajia ja seksuaaliterveyden edistämisen asiantuntijoita neljästä eri maasta euroopassa: Suomesta, Kreikasta, Liettuasta ja Portugalista.

Päätavoitteena on edistää 13-16 -vuotiaiden nuorten perustietoa seksualaiterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyen.

EDDIS -projektin kolme keskeistä osatavoitetta:

  1. Tunnistaa nuorten seksuaaliterveyden edistämiseen liittyviä tiedon tarpeita ja heille sopivia seksualaiterveyden edistämisen menetelmiä
  2. Tukea nuorten osallisuutta seksuaaliterveyden edistämisen materiaalin kehittämisessä ja tuottamisessa
  3. Kehittää Euroopan yläkouluille yhteneväinen digitaalinen oppimisympäristö seksuaaliterveyden edistämiseen

EDDIS -projektin tuotoksena nuoret saavat kiinnostavan ja tarkoituksenmukaisen digitalisen oppimisalustan seksuaaliterveyteen liittyvien asioiden oppimiseen. Pitkällä tähtäimellä tuloksena on seksuaaliterveyden edstyminen. Myös opettajat ja terveydenhuollon ammattihenkilöt hyötyvät uudesta opetusmateriaalista.

 

Valokuvia: